Reference

Referentna lista izvedenih radova

 1. Fažana, TN naselje Bi Village, dobava i ugradnja umjetne trave 3.300 m2, vrijeme izvođenja radova 02.03.2015.-03.04.2015., Zaštita inženjering konzalting d.o.o.
 2. SC Kozala, ugradnja umjetne trave 500 m2, vijeme izvođenja radova 15.02.2015.-20.05.2015., Gt sport d.o.o.
 3. Budimpešta, ugradnja umjetne trave 8.110 m2, vrijeme izvođenja radova 08.05.2015.-24.05.2015., Panon metal Kft
 4. Dubrovnik, ugradnja umjetne trave 800 m2, vrijeme izvođenja radova 30.04.2015.-07.05.2015., ACI d.d.
 5. Velenje, ugradnja umjetne trave, 7.800 m2, vrijeme izvođenja radova 01.10.2015.-18.10.2016., Reaktor d.o.o., Slovenija
 6. Labin, dobava i ugradnja atletske sportske podloge i umjetne trave, 4.100 m2, vrijeme izvođenja radova 20.09.2016.-31.10.2016., Cesta d.o.o.
 7. Ladići, dobava i ugradnja umjetne trave, 3.200 m2, vrijeme izvođenja radova 15.04.2016.-01.06.2016., Animus Histrie d.o.o.
 8. Rovinj, autokamp Valalta, dobava i ugradnja gumenih antistresnih podloga i umjetne trave, 3.800 m2, vrijeme izvođenja radova 15.03.2016.-15.05.2016., Valalta d.o.o.
 9. Crikvenica, dobava i ugradnja umjetne trave, 2.850 m2, vrijeme izvođenja radova 05.05.2016.-01.06.2016., Grad Crikvenica
 10. Rijeka, dobava i ugradnja umjetne trave, 1.400m2, vrijeme izvođenja radova 15.09.2016.-25.09.2016., Grad Rijeka
 11. Zagreb, dobava i ugradnja gumene multinamjenske sportske podloge, 1.000 m2, vrijeme izvođenja radova 15.06.2016-25.06.2016., Gramil-prom d.o.o.
 12. Tar, dobava i ugradnja gumene antistresne podloge, 1.480 m2, vrijeme izvođenja radova 20.03.2016.-30.04.2016., Usluga d.o.o.
 13. Vavta Vas, dobava i ugradnja gumene atletske sportske podloge, 1.227 m2, vrijeme izvođenja radova 10.12.2016.-21.12.2016, Reaktor d.o.o.
 14. Šmarjeta, dobava i ugradnja gumene atletske antistresne podloge, 1.350 m2, vrijeme izvođenja radova 08.12.2016.-16.12.2016., Reaktor d.o.o.
 15. Pomer, dobava i ugradnja gumene multinamjenske podloge, 460 m2, vrijeme izvođenja radova 15.11.2016.-20.12.2016. Općina Medulin
 16. Zadar, dobava i ugradnja gumene atletske podloge, gumenih multinamjenskih terena i umjetne trave, 12.900 m2, vrijeme izvođenja radova 29.01.2017.-13.05.2017., ŠC Višnjik d.o.o.
 17. Zagreb, ŠC Grana Klaka, dobava i ugradnja umjetnog travnjaka, 8.248 m2, vrijeme izvođenja radova, 06.08.2017.-22.09.2017., Izgradnja futura d.o.o.
 18. Sutomiščica, Ugljan, dobava i ugradnja umjetnog travnjaka igralište u Sutomiščici, 4.800 m2, vrijeme izvođenja 01.02.2018.-01.03.2018., Općina Preko
 19. NK Vinodol, Novi Vinodolski, dobava i ugradnja akrilne sportsk podloge i umjetnog travnjaka, ukupno 1.600 m2, vrijeme izvođenja 01.06.2018.-28.06.2018., NK Vinodol
 20. NK Sava, Zagreb, dobava i ugradnja umjetnog travnjaka, ukupno 5.400 m2, vrijeme izvođenja, 01.08.2018.-27.09.2018., Ta-grad d.o.o.
 21. Preko, dobava i ugradnja gumenog igrališta i opreme, ukupno 340 m2, vrijeme izvođenja 15.07.2018.-02.08.2018., Općina Preko
 22. Stadion Makarska, Makarska, dobava i ugradnja sportske podloge na atletskoj stazi, ukupno 6.200 m2, vrijeme izvođenja radova 31.05.2018.-15.07.2018., JU Gradski sportski objekti Makarska
 23. ŠC Višnjik, Zadar, dobava i ugradnja antistresne podloge i opreme za dječja igrališta, ukupno 1.200 m2, vrijeme izvođenja 06.12.2018.-18.12.2018. ŠC Višnjik
 24. Pecs, Mađarska, dobava i ugradnja atletske sportske podloge na atletskom stadionu PVSK, ukupno 6.278 m2, vrijeme izvođenja 01.09.2018.-10.11.2018., everling Kft, Budimpešta
 25. Pecs, Mađarska, dobava i ugradnja atletske sportske podloge na atletskom stadionu UNI, ukupno 2.849 m2, vrijeme izvođenja 01.09.2018.-10.11.2018., everling Kft, Budimpešta
 26. Mladost Zagreb, dobava i ugradnja sportske podloge i opreme, ukupno 6.491,72 m2, vrijeme izvođenja radova 28.06.2019.-02.09.2019., P.G.P. Zagreb
 27. Sisak gradski stadion, dobava i ugradnja sportske podloge i opreme, asfalterski i građevinski radovi, ukupno 5.100,23 m2, vrijeme izvođenja radova 09.10.2019.-01.07.2020., Grad Sisak
 28. Karlovac gradski stadion, dobava i ugradnja sportske podloge i opreme, asfalterski i građevinski radovi, ukupno 6.564,55 m2, vijeme izvođenja radova 14.09.2019.-03.07.2020., Grad Karlovac
 29. Grad Umag OŠ Marije i Line, dobava i ugradnja sportskih podloga i opreme, rasvjete i pripremni građevinski radovi, ukupno 10.276,37 m2, vrijeme izvođenja radova 29.01.2021.-18.06.2021., Grad Umag
 30. Nogometni kamp Stella Maris, dobava i ugradnja umjetne trave, rasvjete i pipremni građevinski radovi, ukupno 7.733,00 m2, vrijeme izvođenja radova 25.02.2020.-30.11.2020., Plava laguna d.d.
 31. Ekonomska škola u Zadru, dobava i ugradnja gumenih sportskih obloga, opreme i uređenje okoliša, ukupno 2.679,52 m2, vrijeme izvođenja radova 02.08.2021.-15.12.2021.